مدارک ویزای انگلیس

مدارک هویتی و شناسایی

 • اصل گذرنامه های فعلی و قبلی (از سال ۱۳۹۰تاکنون)
 • ترجمه شناسنامه های کلیه اعضا خانواده
 • ترجمه سند ازدواج
 • تصویر کارت اقامت کشور دیگر

مدارک شغلی

 • ترجمه اساس نامه شرکت
 • ترجمه جواز تاسیس شرکت
 • ترجمه روزنامه رسمی آگهی تاسیس شرکت
 • ترجمه روزنامه رسمی آخرین تغییرات
 • اضهارنامه مالیاتی سال ۹۹
 • ترجمه برگ تشخیص مالیات بر درآمد سال ۹۶ و ۹۷ و۹۸ و برگ پرداخت هر یک
 • ترجمه تعدادی از قراردادهای منعقد شده با کارمندان
 • ترجمه سند ملکی دفتر مرکزی شرکت (یا اجاره نامه)
 • ترجمه تعدادی از قراردادهای تجاری منعقده و فاکتورهای خرید-فروش
 • صورتحساب بانکی ۳ ماهه اخیر شرکت، بعلاوه گواهی تمکن
 • کارت بازرگانی

مدارک مالی

 • صورتحساب بانکی ۳ ماه گذشته کلیه حساب های شخصی بعلاوه نامه تمکن (انواع حساب صندوق سرمایه گذاری، بلندمدت، کوتاه مدت، جاری، روزشمار، قرض الحسنه)
 • گواهی سپرده بلند مدت بعلاوه گزارش سود ماهانه
 • ترجمه برگ سهام

مدارک ملکی

 • ترجمه کلیه اسناد ملکی به نام خود و همسر (انواع سند ملکی: منگوله دار، تک برگی، مبایعه نامه، پیش خرید، شورای شهر انواع ملک: تجاری، اداری، مسکونی، باغ، ویلا، کشاورزی)
 • در صورت داشتن مستاجر، ترجمه اجاره نامه ارایه گردد.

نکات مهم

 • گردش حساب و نامه تمکن باید با ذکر نام صاحب حساب، به زبان انگلیسی و تاریخ میلادی باشد.
 • از حساب های بانکی شخصی تا پیش از اخذ ویزا نباید برداشت شود.
 • تمامی ترجمه هابا  مهر مترجم باشد.
 • تکمیل فرم پیوست به فارسی یا انگلیسی صورت بگیرد.
 • درصورت عدم ارسال اصل  پاسپورت ها لطفا اسکن رنگی تهیه شود.
 • مدت اعتبار نامه های بانکی تنها ۲۰ روز می باشد.
 • مواردی که شامل حال متقاضی نمی شود، نادیده گرفته شود.