درباره آیاویزا

موسسه مهاجرتی آیا پس از ۱۳سال کار حرفه ای در ارائه خدمات آموزشی و مشاوره به صاحبان کسب و کار، در راستای توسعه فعالیت های خود در حوزه مهاجرت تاسیس گردید.
ارائه خدمات ویزای تضمینی انگلیس   ( ۱۰ ساله )  از جمله خدمات شاخص موسسه مهاجرتی آیا می باشد.